Naam en logo

Het Baken

 • De ligging van het dorp Werkendam is aan de rivier De Merwede. In het logo is op een centrale plaats een baken op een krib terug te vinden, zoals deze ook aanwezig is in de rivier De Merwede: een opvallend driehoekig bord op een paal, geplaatst aan het uiteinde van een rivierkrib.
 • Een baken geeft richting en wijst de weg.
 • Een baken biedt veiligheid.
 • Als school willen we een baken in het christelijke geloof zijn. Binnen het logo willen we het Christelijke geloof als uitgangspunt extra benadrukken. Daarom hebben we gekozen voor de afkorting CBS (Christelijke BasisSchool). Met deze afkorting sluiten we tevens aan op een stukje uniformiteit qua benaming binnen vereniging De Stroming.

Golf

 • We zijn een school in ontwikkeling en beweging. Met het team van Het Baken doorlopen we op dit moment een visietraject om te bepalen hoe op onze school het onderwijs in de nabije toekomst wordt vormgegeven. Als team willen we blijven ontwikkelen.
 • Als team willen we, in samenwerking met de ouders, de kinderen van Het Baken zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen; ook hier is dus sprake van ontwikkeling en beweging.

De kleur blauw

 • De kleur blauw staat voor vertrouwen en verwijst naar het water.
 • We zijn een Kanjerschool; samen met het team, ouders en kinderen werken we aan een vertrouwde, veilige sfeer op school. Dit vinden we belangrijk.
 • Vanuit vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen leren, zichzelf vormen en ontwikkelen.

De kleur oranje

 • De kleur oranje is een signaal kleur. Een opvallende, maar warme kleur.
 • We wijzen onze kinderen op Jezus; onze Redder.
 • We wijzen, onderwijzen en begeleiden onze kinderen richting hun toekomst.
 • De warmte van de kleur oranje staat voor veiligheid, respect en vriendschap; elementen die wij binnen onze school belangrijk vinden.
 • De kleuren blauw en oranje zijn complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar.

Lettertype

Het gebruikte lettertype is een speels lettertype. Hiermee willen we laten zien dat we geen bedrijf, maar een school zijn.