Ziekmelden

Indien uw kind niet naar school kan komen, dan kunt u dit vóór 8.20 uur kenbaar maken door:

  • een Parro-bericht te sturen (via de chatfunctie) naar de groepsleerkracht;
  • te bellen naar de school: 0183-501486.

Verlof aanvragen kan niet via de chatfunctie binnen Parro. Hiervoor verwijzen we u naar deze pagina.