Maak kennis met onze school

Kom kijken op CBS Het Baken! Onze Open dag vindt dit jaar op woensdag 24 januari 2024 plaats. Geef je hiervoor op via de directeur Johan Nieuwkoop.

Onze vernieuwde flyer

 

Persoonlijke kennismaking

‘Nieuwe’ ouders zijn natuurlijk altijd welkom voor een kijk- en ervaar gesprek! U kunt contact opnemen met de directeur: Johan Nieuwkoop.

Open dag op woensdag 24 januari 2024 voor ouders van kinderen die komend schooljaar of het schooljaar daarop 4 jaar worden.

We vinden het fijn als u vooraf een afspraak maakt voor een rondleiding tijdens de Open Dag. Wij kunnen u dan maatwerk aanbieden.

Tijden rondleidingen: 16.00 tot 19.00 uur.

Tel.: 0183-501486

Mail: directie.hetbaken@destroming.eu  

Website: www.hetbaken-werkendam.nl

We organiseren onze Open Dag samen met Trema Kids locatie De Richter. U bent ook van harte welkom om bij Trema Kids te kijken.

Afspraak maken

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘Het Baken’ kan plaatsvinden nadat ouders de ‘Open Dag’ (dit schooljaar op woensdag 24 januari 2024) hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. U schrijft uw kind in met behulp van dit inschrijfformulier. Na ontvangst van het formulier krijgt u vanuit school een bevestiging van ontvangst en inschrijving. Wanneer het inschrijfformulier hier aanleiding toe geeft, zal er contact met u worden opgenomen door de intern begeleider of directeur. In dit gesprek komt dan naar voren wat uw kind nodig heeft aan extra ondersteuning. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind alsnog ingeschreven.

Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een gewenningsperiode. De leerling mag drie dagdelen, voordat het vier wordt, op school meedoen. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder/verzorger. U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht om data af te spreken. Ouders krijgen, voor de definitieve plaatsing een intakeformulier, waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. Aan de hand van dit intakeformulier zal er door de groepsleerkracht en ouder/verzorger een oudervertelmoment/intakegesprek plaatsvinden.

Voorafgaand aan de gewenningsperiode vindt een kennismakingsmoment plaats (meestal op woensdagmiddag). Samen met een aantal ouders en een aantal toekomstige kleuters kunnen u en uw kind dan kennismaken met de leerkracht. Ook krijgt u dan de belangrijkste informatie te horen van de leerkracht.

Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op Het Baken, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een dagdeel/enkele dagdelen (in overleg vastgesteld) als gast meedraaien in de nieuwe groep.

Afspraak maken