Schooltijden

We werken vanaf cursusjaar 2023-2024 in de gehele school met het 4-gelijke-dagen-model. De kinderen lunchen dan in het eigen lokaal. Op vrijdag zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit.

15 minuten vóór de officiële schooltijd gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan alvast het plein op. De tweede bel gaat 10 minuten vóór schooltijd. Dan mogen de kinderen naar binnen gaan. Bij de volgende bel (om 8.20 uur) moeten alle kinderen naar binnen. De lessen starten om 8.25 uur. We willen op deze wijze zo efficiënt mogelijk omgaan met de lestijd.

Groep 1 t/m 8:

Maandag t/m donderdag: 08:25 uur – 14:15 uur.

Vrijdag: 08:25 uur – 12:30 uur.