Vrijwillige ouderbijdrage

Download het machtigingsformulier ouderbijdrage CBS Het Baken.

Nieuwe ouders kunnen de brief ouderbijdrage nieuwe leerlingen CBS Het Baken downloaden.