(G)MR

Medezeggenschapsraad

Bij Het Baken hechten we veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden voor ons personeel en een aangename werkomgeving. Voor ouders en leerlingen staat kwalitatief hoogstaand onderwijs en een stimulerende leeromgeving centraal. De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak de belangen van leerlingen, personeel en ouders binnen Het Baken te behartigen en ervoor te zorgen dat de grondslag en de doelstelling van de school wordt nageleefd.

De taken van de MR

De MR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht over diverse onderwerpen, zoals de ouderbijdrage, organisatie, personeelsbeleid en de begroting. Elke school in Nederland moet een MR hebben volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De taken en bevoegdheden van de MR zijn hierin vastgelegd. De MR heeft jaarlijks zes overlegmomenten met de directeur.

De samenstelling van de MR

Oudergeleding:

Renko Dekker (voorzitter)
Jenneke Lam (secretaris)
Marjon Quartel
Esther Versluis

 

 

 

 

 

 

Personeelsgeleding:
Juf Eline Muilwijk
Juf Mien de Peuter
Juf Nienke Golverdingen
Meester Ronald Feij

De GMR is verbonden aan de Stroming. Vanuit verschillende scholen is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde bovenschoolse zaken op bestuursniveau.

Om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen, is het cruciaal om te weten wat er speelt. Heeft u vragen of wilt u een bepaald onderwerp aankaarten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze leden of stuur een e-mail naar: secretaris.mr@hetbaken-werkendam.nl

We horen graag van u!