Wat doet de ouderhulpgroep?

13 juli 2018

Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school.
De ouderhulpgroep bestaat uit een aantal ouders van kinderen die “Het Baken” bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werk­zaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functio­neren van het onderwijs. Zij zijn een “doe-groep”.