Hoe werkt het lesgeven op de Chromebooks?

24 oktober 2018

Op school werken wij met Chromebooks. Deze Chromebooks worden in alle groepen structureel ingezet in ons lesrooster. Het belangrijkste doel is hierbij de Chromebook gebruiken als extra oefenmiddel voor de bestaande vakken. Denk hierbij aan oefenprogramma’s, weektaak, werkstukken en presentaties. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen het digitaal werken en het werken op papier en zullen hier in de toekomst ook rekening mee blijven houden. In de groepen 7 en 8 wordt bij het vak rekenen volledig digitaal gewerkt. Dit houdt in dat leerlingen de rekenstof dus op de Chromebook maken (de berekening blijft wel altijd in het schrift gedaan worden.) Hierbij wordt gebruik gemaakt van de software van onze rekenmethode Wereld in getallen.