Schoolvereniging De Stroming

Het Baken is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen:

 • De Ark te Meeuwen
 • Het Baken te Werkendam
 • Eben Haëzer te Woudrichem
 • Het Fundament te Genderen
 • ’t Kompas te Werkendam
 • De Parel te Rijswijk
 • De Regenboog te Nieuwendijk
 • De Sprankel te Dussen
 • d’Uylenborch te Almkerk
 • De VerreKijker te Waardhuizen
 • De Zaaier te Andel

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.eu

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Wij vinden goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die ons steunen wil. Vandaar dat we een vereniging zijn. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. De vereniging bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen bij de school(scholen).

Het logo van de vereniging heeft een dynamische vorm. Daarmee geeft het aan, dat er steeds beweging is. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Zoals Jezus de kinderen omvatte, omvat de blauwe figuur de groene. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die dus is omgeven door geloof en hoop.